ANBI-status

De SHG heeft de ANBI-status.

Naam: Stichting Hulpverlening in Gezinnen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Statutaire zetel: Gouda

RSIN-nummer: 804731494

Contactgegevens
p/a Kerkelijk Bureau Ger. Gem. in Ned.
Burg. Lodderstraat 41
4043 KL Opheusden
M. 06- 40 95 37 61

Postadres:
Postbus 322
3900 AH Veenendaal

E: secretariaat@shgzorg.nl

Doelstelling:
Het coördineren bij gevraagde en aangeboden kraamzorg, zulks in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de gereformeerde gezindte.
Gezinnen uit de gereformeerde gezindte in de gelegenheid te stellen, kraamzorg aan te vragen van personen uit eigen kring.
Kraamverzorgenden uit de gereformeerde gezindte in de gelegenheid te stellen werkzaam te zijn in gezinnen uit eigen kring.

Bestuursamenstelling en namen bestuursleden.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter Dhr. J.Verloop
Secretaris Dhr. M.H. van Doorn
Penningmeester vacature

Adviseurs:
Mevr. A.T. Molenaar-Kok
Mevr. N. Wagteveld-Huisman
Mevr. H. de Wit-Dekker

Coördinatoren
Coördinator doen alles aan om het werk in het belang van de SHG zo goed mogelijk te laten verlopen.

Mw. S.A. (Sophia) de Bruin-Boonzaaijer (niet op de foto)
Mw. J.E. (Jentje) Compagner
Mw. E.J.W. (Ellie) Don-van Laar
Mw. L. (Liesbeth) Crum-Klaassen
Mw. T. (Reinette) Schot-Polinder
Mw. J. (Hanna) Verwoert-van Lagen

Verantwoording beleid: zie jaardocumenten

Meer info

* Jaardocumenten

Bel bij bevalling: 0187 - 48 91 73