Kraamzorg in de tijd van het coronavirus

Kraambezoek
Per 1 juli is er door de overheid een verruiming van maatregelen doorgegeven. 
Graag willen we ons daaraan conformeren. Dit betekent onder andere dat er weer meer bezoek tijdens de kraamdagen mag plaatsvinden. Uiteraard zijn we hierover met u verblijd maar we wijzen wel op de nodige voorzichtigheid die we in acht hebben te nemen want het virus is niet weg! We verwachten dat u hier uw verantwoordelijkheid kent.

Voor- en nabezoek
Na verruiming van de regels door de overheid kunnen er weer intakes en nabezoeken aan huis plaatsvinden. Voorafgaand aan het huisbezoek wordt uitgevraagd of er COVID-19 klachten in het kraamgezin zijn.

Wel wordt onderscheid gemaakt tussen kraamgezinnen met (verdenking op) COVID-19 besmetting en kraamgezinnen zonder (verdenking op) COVID-19 besmetting. Belangrijk is dat de intake bij een (vermoedelijke) besmetting niet aan huis wordt gedaan. Advies is om dit uit te stellen of telefonisch te doen, of een combinatie hiervan. Daarnaast wordt ook kraamvisite in dit geval afgeraden.

Coronavirus en kraamzorg
De SHG doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Onze kraamverzorgenden houden zich goed op de hoogte van de richtlijnen die landelijk gelden vanuit het RIVM en de GGD's, zie:
www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus
www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirus-covid-19
Op deze websites staat ook informatie voor u, als u kenmerken denkt te hebben van het coronavirus.
Wanneer er klachten zijn in uw gezin van verkoudheid, hoesten of koorts in de weken voor voordat u de geboorte van uw kindje verwacht, wilt u dat melden bij ons en de verloskundige. Zeker als er in uw gezin iemand besmet is met het coronavirus is het belangrijk dit tijdig door te geven zodat we met u afspraken kunnen maken over eventuele hulpmiddelen die aangeschaft moeten worden.
Ook moet rekening worden gehouden dat er mogelijk beperkte uren kraamzorg verleend worden die alleen gericht zijn op de kraamzorg en niet meer op het huishouden.
Tevens adviseren we om spullen, zoals mondkapjes/handdesinfectie en extra vuilniszakken aan te schaffen.
De verloskundige zal zo nodig samen met de GGD overleggen op welke manier de zorg gegeven kan worden, dit kan betekenen dat er naast de beperkte zorg thuis waar mogelijk zorg op afstand geboden wordt.

We zetten uiteraard geen kraamverzorgenden in die symptomen hebben van corona. SHG volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD op.

We hebben aanvullende maatregelen genomen. Zo verkleinen we de kans op besmetting en zorgen ervoor dat alle belangrijke processen kunnen doorgaan. Dit zijn de volgende maatregelen:

  • Wanneer u belt naar het SHG nummer dan zal een van onze coördinatoren vragen naar eventuele klachten/symptomen binnen het gezin. Op die manier kunnen wij extra maatregelen nemen wanneer nodig.
  • Onze kraamverzorgenden schudden geen handen en nemen, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk afstand (1,5 meter).
  • Onze kraamverzorgenden nemen extra hygiënemaatregelen, zoals het dragen van handschoenen, het extra schoonmaken van deurgrepen en lichtschakelaars.
Zie ook onze 'brief aan cliënten'.
Bel bij bevalling: 0187 - 48 91 73