Covid-19 maatregelen per 23 maart 2022

Op 15 maart 2022 heeft minister Kuipers tijdens de persconferentie bekend gemaakt vanaf 23 maart de landelijke Covid-19 maatregelen los te laten. Het aantal opnames in de ziekenhuizen is zeer laag ondanks de explosie van besmettingen. Daarom heeft de Taskforce Covid-19 besloten niet vast te blijven houden aan de beperkende maatregelen.  Als er sprake is van capaciteitsproblematiek ten gevolge van ziekte of quarantaine van zorgmedewerkers kunnen bepaalde maatregelen voorlopig blijven gelden.

Maatregelen vanaf 23 maart
De Taskforce Covid-19 adviseert om de maatregelen die specifiek voor de kraamzorg zijn, te laten vervallen.
Bij de intake wordt beeldbellen niet meer standaard geadviseerd, maar er wordt wel een triage gedaan voor de intake.
Rondom kraamvisite worden de beperkende maatregelen opgeheven.
De adviezen rondom de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) blijven wél gelden. Hierbij volgen we de landelijke richtlijnen van het RIVM: PBM buiten het ziekenhuis & testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.
Dit betekent dat:

  • de kraamverzorgende preventief een chirurgisch neusmondmasker minstens type II en handschoenen draagt in het gezin binnen 1,5 meter; Meer informatie over de PBM lees je hier.
  • de kraamverzorgende zich houdt aan de basis hygiëneregels;
  • er voor de inzet zorg afspraken worden gemaakt met het kraamgezin over de hygiëne maatregelen;
  • de kraamverzorgende afspraken maakt bij Covid-19 klachten in het gezin.

Uitzonderingen bij capaciteitsproblematiek
Bij capaciteitsproblemen ten gevolge van zorgmedewerkers die ziek zijn of in quarantaine moeten, is er de mogelijkheid om de eerder geldende maatregelen voor de kraamzorg aan te houden. Het gaat hierbij om:

  • Beeldbellen in plaats van een fysieke intake (intake aan huis);
  • Advies om geen kraamvisite te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is en/of een maximum van 2 bezoekers per dag.

Protocol kraamzorg bij gezin met (verdenking op) Covid-19
Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is, blijft het protocol van het KCKZ gelden. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.