Contactdag

We zien terug op een geslaagde contactdag. Met elkaar is aandacht geschonken aan het 40-jarig jubileum van Mientje van Veldhuizen; ook hebben we afscheid genomen van Ada Molenaar, zij heeft 17 jaar het bestuur met raad en daar ter zijde gestaan.

Enkele reacties:
Het was fijn om weer zoveel collega's te zien en te spreken . En goed georganiseerd.
Mooi weer , lekker eten en een goede sfeer !
Anneke Lagendijk (regioverzorgende)

Het was inderdaad heel leuk, door deze vorm van samenkomen spreek je nog meer collega's
Mientje van Veldhuizen (kraamverzorgende)

Heel fijn en bijzonder om elkaar weer echt te kunnen ontmoeten!
In gedachten waren degenen die er niet (meer) bij konden zijn.
Els Westerbeke (kraamverzorgende)

De afgelopen weken hebben wij echt ervaren dat wij ons werk samen met jullie doen. Die saamhorigheid werd gisteren ook gevoeld en wordt door ons zeer gewaardeerd. Maar juist dan voelen we ook het gemis van Jentje. En we denken aan diegenen die niet aanwezig konden zijn en aan zorg en verdriet wat onder ons gevonden wordt. Al deze dingen bij elkaar maken dat de SHG toch een beetje als familie voelt. Dan wensen we jullie en elkaar die wijsheid toe waar psalmen 107:22(berijmd) over spreekt. Een hartelijke groet van alle coördinatoren.
Sophia Boonzaaijer (coördinator)

Als bestuur doet het ons in ieder geval in ieder geval goed dat iedereen het erg fijn vond. En dat er ook in de onderlinge gesprekken aandacht kon en mocht zijn voor degenen die gemist werden. Dit alles blijkt ook wel uit de reacties op deze groepsapp.
Jaco Verloop (voorzitter)

Contactdag SHG

Contactdag SHG

Contactdag SHG

Contactdag SHG

Ouder nieuws: Beroepenmarkt